Páginas recientemente cambiadas Wikia Guraraprojet Doun zenki Clay Ryo raraki Apento C Earth (katana) Personajes Doun zenki Ghost sign girl Clay Rud gleiht Black rock Ryo raraki A.I. "Dolluchety" Armas Pinwheel plead Faible temps Shell absorber Falling sell Parashuto bakezori Armas Flahs grenade Entradas recientes Ayuda